lesson 1 hello
  • Unknown Track
  • -
  • Unknown Artist
00:00 / 00:00
 
 

transcript

nĭ hăo.

nĭ hăo.    

qĭng wèn , nĭ guì xìng ?

wŏ xìng zhāng , nĭ ne ?

wŏ xìng wáng 。 zhāng xiăo jie , nĭ jiào shén me míng zi ?

wŏ jiào zhāng nuó 。 wáng xiăo jie nĭ jiào shén me míng zi ?

wŏ jiào wáng lì 。